Nhập thông tin để nhận tư vấn miễn phí

Tổng 10.780 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 9 năm 2015

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 9 năm 2015 là 10.780 lao động (4.245 lao động nữ), gồm các thị trường, thông tin chi tiết:
Tổng 10.780 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 9 năm 2015

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 9 năm 2015 là 10.780 lao động (4.245 lao động nữ), gồm các thị trường: Đài Loan: 5.805 lao động (1.820 lao động nữ), Nhật Bản: 2.464 lao động (1.130 lao động nữ), Hàn Quốc: 472 lao động (37 lao động nữ), Malaysia: 920 lao động (460 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 798 lao động (690 lao động nữ), Macao: 30 lao động (30 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2015, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 90.558 lao động (28.894 lao động nữ) đạt 100,62% kế hoạch năm 2015 và bằng 108,62% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin liên quan